Antigen test with travel certificate

Antigentest med reseintyg

Vi utför endast provtagning och utfärdar intyg. Kund ansvarar själv för att ta reda på vilken typ av provtagning och vilka tidsgränser som gäller för dennes behov.

Ett antigentest (lateral flow test) är ett snabbtest där svar fås inom 15 minuter från taget prov. Våra testkit är CE-märkta och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Analysen av testet tar cirka 15 minuter och ​du få reseintyget i handen efter ditt besök. OBS Intyget som utfärdas vid ditt besök signeras av sjuksköterska på plats och är original, om ditt intyg försvinner kan inte nytt intyg utfärdas utan ny provtagning.

Inför testet ska du ha varit symptomfri i minst 48 timmar. Du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

Har du några frågor?
Observera att vi endast tar emot symptomfria individer. Om du har symptom på luftvägsinfektion hänvisar vi dig till 1177.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?