PCR-test with travel certificate

PCR-test med reseintyg

Vi utför endast provtagning och utfärdar intyg. Kund ansvarar själv för att ta reda på vilken typ av provtagning och vilka tidsgränser som gäller för dennes behov.

RT PCR-test är ett så kallat nasopharynxtest vilket innebär att man topsar med en pinne långt bak i näsan. Provsvaret visar endast negativt eller positivt svar för aktiv Covid-19-infektion. Ett negativt svar innebär att du är smittfri och inte har någon pågående infektion vid tiden för provtagningstillfället.

Reseintyget skickas vid negativt provsvar som pdf-fil via krypterad e-post till den e-postadress som uppgivits vid bokning. Vid positivt provsvar utfärdas inget intyg, då blir du kontaktad av en av våra läkare för rekommendationer samt smittspårning.

SYNLAB Medilab laboratorium, Täby Stockholm, utför analysen av proverna. SYNLAB Medilab är ackrediterat enligt ISO-15189:2012.

Inför testet ska du ha varit symptomfri i minst 48 timmar. Du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

Har du några frågor?
Observera att vi endast tar emot symptomfria individer. Om du har symptom på luftvägsinfektion hänvisar vi dig till 1177.

We use cookies to make the website work in a good way for you.
By continuing to browse, you agree to that we use cookies. What are cookies?